Konkurs literacki “Róbmy swoje!”

“Pewne jest to jedno, że
Róbmy swoje,
póki jeszcze ciut się chce!” 
W. Młynarski

Gorąco zachęcamy do udziału w konkursie literackim „Róbmy swoje!” Inspiracją niech będą wiersze i piosenki Wojciecha Młynarskiego, przyszłego Patrona naszego Liceum Startowa 4K.

Najlepsze prace zostaną opublikowane wantologii!

Osoby, które zdobędą I lub II miejsce mogą ubiegać się o zwolnienie z egzaminu z języka polskiego do naszego liceum.

Wymagania konkursowe:

  1. Praca napisana jest prozą, forma dowolna (opowiadanie, esej, reportaż, list);
  2. Motto pracy: „Róbmy swoje!” Lub inny cytat z piosenek, wierszy, felietonów Wojciecha Młynarskiego;
  3. Objętość tekstu: od 300 do 600 słów;
  4. 4. W nagłówku imię, nazwisko, adres mailowy i numer kontaktowy do autorki/ autora.

Termin oddawania prac: 09.03.2019.

Pracę wysyłasz w załączniku (plik w formacie pdf) na adres: startowa@startowa.edu.pl w temacie: KONKURS – oraz oddajesz w sekretariacie Szkoły, Liceum Startowa 4K, 02-248 Warszawa, Startowa 9, z dopiskiem na kopercie: KONKURS.

Na ostatniej stronie wypisz swoje imię i nazwisko, adres mailowy i numer telefonu kontaktowego, kartkę włóż do koperty.

Zasady redakcyjne:

  • tytuł pracy na pierwszej stronie, wyśrodkowany;
  • czcionka  12, Times New Roman;
  • interlinia 1,5;