Godziny lekcji

BLOK 1      8:30 – 10:00

BLOK 2     10:10 – 11:40

przerwa 30 min

5. lekcja 12:10-12:55

przerwa 20 min

BLOK 3    13:15-14:45

BLOK 5    15:00-16:00

WF   14:00-16:00